Kylien kehittämisjaosto, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastaja on Minna Uusi-Autti ja varatarkastajana on Hillevi Vitikka. 
Seuraavana vuorossa pöytäkirjantarkastajana on Hillevi Vitikka ja varatarkastajana Anna Väänänen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 23.12.2020.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.