Kylien kehittämisjaosto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Talouden toteuma 1.1.-30.11.21

Elinvoimalautakunnan käyttösuunnitelma 2022

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön päivittäminen 
- oheismateriaalina

Asiointiliikennöinti Tennilä-Viiri-Vanttauskoski
Eino Salovaara on irtisanonut sopimuksen alueen liikennöitsijänä päättyen 31.12.2021

Nuorten kesätyötuki Rovaniemen kaupungilla 2022
Kesätyötuen muodot ovat: 1) työllistyminen kaupungin yksikköön 2) kesätyöseteli, jonka avulla nuori voi työllistyä yrityksiin, yhdistyksiin, säätiöihin tai seurakunnille tai työllistää itsensä yrittäjyyden kautta.
Nuorten kesätyöpaikka -haku avataan helmikuussa, kesätyöpaikkoja voivat hakea 2004, 2005 ja 2006 syntyneet nuoret. 
Kaupungin kesätyöjakso sijoittuu ajalle 6.6.–7.8.2021 ja kaupungin yksiköihin työllistetään enintään 100 nuorta koronatilanteen salliessa.
Kesätyösetelin arvo työnantajalle on 80 % nuorelle maksetusta bruttopalkasta, maksimissaan 300 €. Se on tarkoitettu korvaamaan työnantajalle osa nuoren palkkakustannuksista. Kesätyösetelin voi käyttää myös myös kesäyrittäjänä toimimiseen. Nuori voi työllistää itsensä 4H-yrittäjänä, laskutuspalvelun (kevytyrittäjä) tai oman yrityksen kautta.
Rovaniemen kaupungin työllisyyspalvelut ja nuorisopalvelut järjestävät Unelmien kesäduuni -kesätyökilpailun jälleen vuonna 2022. Kilpailussa nuoret saavat suunnitella minkälaisia kesätyöpaikkoja kaupunki voisi tarjota kesäisin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Kylien kehittämisjaostolla ei ollut lausuttavaa asiassa Rovaniemen kaupungin hallintosäännön päivittäminen.

Kylien kehittämisjaosto merkitsi asian tiedoksi.

Tiedoksi

Kyläyhdistykset

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.