Kylien kehittämisjaosto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Ilmoitusasiat

Perustelut

Aluevaalit tammikuussa 2022
- Äänestysauton reitti oheismateriaalina

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto merkitsi asian tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.