Kylien kehittämisjaosto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja kävi läpi osanottajat. Varsinaisista jäsenistä läsnä kokoustilassa oli puheenjohtaja Pekka Lehto. 

Muista osallistujista läsnä kokoustilassa olivat alueellisten palvelujen päällikkö Anne Puroaho ja aluekoordinaaattori, sihteeri Satu Tuovinen.

Etäyhteyden kautta kokoukseen osallistuvat Liisa Helin, Aarne Jänkälä, Jorma Kiviniemi, Riikka Knuuti, Pekka Kunnari, Terhi Pakarinen, Juha Seurujärvi, Sanna-Mari Suopajärvi, Minna UusiAutti ja Hillevi Vitikka sekä varajäsen Aatos Nätynki.
Muista osallistujista etäyhteyden kautta kokoukseen osallistuvat kaupunginhallituksen edustaja Terhi Heikkilä ja nuorisovaltuuston edustaja Jussa Posio sekä tekninen sihteeri, johdon assistentti Nea Mustonen.
 
Poissa olivat varsinaisista jäsenistä Heli Rapakko, Satu Oikarainen ja Reino Vaaraniemi.

Todettiin, että osallistujilla ääni- ja kuvayhteys toimivat ja sähköinen kokousjärjestelmä on käytössä.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.