Kylien kehittämisjaosto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastaja on Jorma Kiviniemi ja varatarkastajana Pekka Kunnari.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 23.12.2021.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen päällikön esityksen mukaisesti


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.