Kylien kehittämisjaosto, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Ajankohtaisissa asioissa annetaan mm. seuraavat katsaukset:

- Monikäyttökirjastoauton mahdollisuuksien esittely / erikoiskirjastonhoitaja Johanna Anetjärvi
- Luontoreittien selvitys- ja päivitystyö / koordinaattori Aarno Torvinen
- Peräpohjolan Leader ry:n Kiertotalous ruohonjuurella -hanke-esittely / kiertotalouskoordinaattori Sanna-Mari Suopajärvi
- Uudistetun tietoturvan ja tietosouojan koulutusympäristön käyttöönotto: kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden on suoritettava tietoturva- ja tietosuojakoulutus vuoden 2022 aikana
- Sidonnaisuuksien ilmoittamisen muutos
- Hankkeiden tilanne

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Erikoiskirjastonhoitaja Johanna Anetjärvi saapui kokoukseen klo 14.06.
Kylien kehittämisjaosto kuuli erikoiskirjastonhoitaja Johanna Anetjärveä monikäyttökirjastoauto -asiassa.
Erikoiskirjastonhoitaja Johanna Anetjärvi poistui kokouksesta asian esittelyn ja keskustelun jälkeen klo 14.21.
Koordinaattori Aarno Torvinen saapui kokoukseen klo 14.22.
Kylien kehittämisjaosto kuuli Koordinaattori Aarno Torvista Luontoreittien selvitys- ja päivitystyö -asiassa.  
Koordinaattori Aarno Torvinen poistui kokouksesta asian esittelyn ja keskustelun jälkeen klo 14.33.
Kylien kehittämisjaosto kuuli Peräpohjolan Leader ry:n kiertotalouskoordinaattori Sanna-Mari Suopajärven Kiertotalous ruohonjuurella -hanke-esittelyn.

Kylien kehittämisjaosto päätti yksimielisesti merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.