Kylien kehittämisjaosto, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Ilmoitusasiat

Perustelut

- Kylien kehittämissäätiön päätökset kehittämis- ja vesistöjenhoitoavustuksista
- Peräpohjolan Leader ry:n toiminnanjohtaja valittu
- Kasvomaskijakelu

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti yksimielisesti merkitä asian tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.