Kylien kehittämisjaosto, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

§ 26 Ajankohtaiset asiat aikana kokoukseen osallistuvat paikan päällä erikoiskirjastonhoitaja Johanna Anetjärvi sekä koordinaattori Aarno Torvinen.

Kylien kehittämisjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

 Nimi Läsnä
kokoushuoneessa 
Läsnä
etänä  
Poissa 
Pj. Pekka Lehto  x    
Vpj. Riikka Knuuti      x
Aarne Jänkälä  x    
Heli Rapakko    x  
Hillevi Vitikka  x    
Jorma Kiviniemi  x    
Juha Seurujärvi      x
Liisa Helin  x    
Minna Uusiautti  x    
Pekka Kunnari  x    
Reino Vaaraniemi      x
Sanna-Mari Suopajärvi  x    
Satu-Sinikka Oikarainen    x  
Terhi Pakarinen   x    
Jaana Ylitalo, varajäsen    x  
Terhi Heikkilä, kaupunginhallituksen edustaja    x  
Jussa Posio, nuorisovaltuuston edustaja   x    
Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö,
esittelijä 
 x    
Satu Tuovinen, aluekoordinaattori, sihteeri  x    
Johanna Anetjärvi, erikoiskirjastonhoitaja  x    
Aarno Torvinen, koordinaattori  x    

Todettiin, että etänä osallistujilla ääni- ja kuvayhteys toimivat ja sähköinen kokousjärjestelmä on käytössä.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.