Kylien kehittämisjaosto, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Sanna-Mari Suopajärvi ja varatarkastajaksi Minna Uusiautti.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 23.6.2022.

Päätös

Varapuheenjohtaja Riikka Knuuti saapui kokoukseen klo 14.05.

Kylien kehittämisjaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi Sanna-Mari Suopajärven ja varatarkastajaksi Minna Uusiauttin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.