Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Talouden toteuma helmikuulta 2020
Kylien kehittämisjaoston talouden toteuma esitellään kokouksessa, koska se valmistuu 16.3.2020.

Tietoturva- ja -tietosuojaverkkokoulutukset
Kaupunginhallitus on päättänyt kokoukseessaan 01.11.2017 § 530, että jokaisen luottamushenkilön tulee suorittaa
1) tietoturvakoulutus. Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 13.5.2019 § 173, että osoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi ja tietosuojaan liittyvien periaatteiden noudattamiseksi henkilökunta ja luottamushenkilöt suorittavat
2) tietosuojakoulutuksen verkkokoulutusympäristössä. Koulutukset ovat kaikille pakollisia. Luottamushenkilöt suorittavat koulutukset omalla ajallaan.

Sähköisessä kokousympäristössä on luottamushenkilöille omat linkit koulutuksiin. Aluesihteeri lähettää kylien kehittämisjaoston jäsenille ja varajäsenille linkin sähköpostitse. Lisätietoja ja ohjeistusta antaa tietosuojavastaava Virpi Stenberg tietohallinnosta. Tietoturva- ja tietosuojakoulutukset tulisi olla suoritettuna kaikilla luottamushenkilöillä 31.05.2020 mennessä.

Rovala tiedustelee Rovaniemen kansalaisopiston kurssitoivomuksia
Järjestämme yhteistyössä Rovalan kanssa Rovaniemen Kansalaisopiston sähköisen kyselyn, jossa he toivovat Rovaniemen kyläläisiltä kurssitoivomuksia ja ehdotuksia lukuvuodelle 2020-2021. Kysely toteutetaan Google Forms -lomakkeella ja lähetetään sähköpostitse kyläyhdistyksille ja siihen pyydetään vastaamaan 14.4.2020 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto merkitsee annetun selonteon tiedoksi.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto merkitsi asian tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.