Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kylien kehittämisjaoston tehtävät ja toiminta

ROIDno-2020-530

Valmistelija

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki on toteuttanut organisaatiouudistuksen 1.1.2020 alkaen. Uudistuksessa päätettiin, että kuuden aluelautakunnan toiminta lakkaa ja tilalle tule elinvoimalautakunnan alaisuudessa toimiva kylien kehittämisjaosto.

Kylien kehittämisjaoston tehtävät:

 • Rovaniemen kylien elinkelpoisuuden vahvistaminen
 • Kylien asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
 • Kylien, kyläyhdistysten ja muiden kyläyhteisöjen toiminnan kehittäminen ja aktivointityö

Kylien kehittämisjaosto päättää:

 • Rovaniemen kylien kehittämissäätiön ja muiden valtuuston myöntämien määrärahojen kohdentamisesta ja käyttämisestä tehtävän mukaiseen käyttötarkoitukseen
 • Suunnittelee, arvioi, toteuttaa ja seuraa Rovaniemen kylien kehittämishankkeita ja osallistuu tarvittaessa hankerahoitukseen ja rahoituksen hakemiseen
 • Avustaa kyliä, kyläyhdistyksiä ja muita aktiivisia kyläyhteisöjä kehittämis- ja investointihankkeissa
 • Antaa kyläalueisiin liittyvät lausunnot
 • Mahdollistaa kylien asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen

Kyllien kehittämistoiminta 3/2020:

 • Kylien Rovaniemi / Peräpohjolan Leader
 • Yksityistiet
 • Maisemanhoitosuunnitelmien laatiminen
 • VESKU - Vesistöjen kunnostushankkeet / ELY-keskus
 • Modern Villages / Oulu yliopisto ja ELY-keskus
 • RoiKylät sivustot
 • JOKOS - työtä ja hyvinvointia kylille / ELY-keskus
 • Ikäihmisten perhehoitoa Pohjoiseen / Leader yhteishanke
 • Santa Claus Village - ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus /Lapin liitto
 • Myynninedistämistapahtumat (Jukolan viesti, sadonkorjuu-, joulumarkkinat)
 • Kunnan Pojat

Rovaniemen kylästrategia 2025 - Elinvoimaisilla kylillä on hyvä elää ja yrittää on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Alueellisten palvelujen johtaja Heli Välikangas esittelee kylien kehittämisjaoston tehtävät ja käynnissä olevat hankkeet.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto merkitsi asian tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.