Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Satu Tuovinen, aluesihteeri, satu.tuovinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastaja on Jaakko Huttunen ja varatarkastaja on Pekka Kunnari.  Seuraavana vuorossa pöytäkirjantarkastajana on Pekka Kunnari ja varatarkastajana on Pekka Kuoksa. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 24.3.2020.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti, että Pekka Kunnari toimii pöytäkirjantarkastajana ja varatarkastajana Pekka Kuoksa.

Muilta osin kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.