Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastaja on Kauko Leiviskä ja varatarkastajana on Veera Moilanen. 
Seuraavana vuorossa pöytäkirjantarkastajana on Veera Moilanen ja varatarkastajana Petri Niemi.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 24.6.2020.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi Kauko Leiviskän ja varatarkastajaksi Petri Niemen. Seuraavina vuorossa ovat pöytäkirjantarkastajana Petri Niemi ja varatarkastajana Heli Rapakko.

Muilta osin kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.