Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 17.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Alueellisten palvelujen johtaja
Avustuspäätös:
§ 44 37. KotiapuKuponki, 25.05.2020
§ 45 38. KotiapuKuponki, 25.05.2020
§ 47 39. KotiapuKuponki, 27.05.2020
§ 48 40. KotiapuKuponki, 27.05.2020
§ 49 41. KotiapuKuponki, 27.05.2020
§ 50 42. KotiapuKuponki, 29.05.2020
§ 51 43. KotiapuKuponki, 01.06.2020
§ 52 44. KotiapuKuponki, 11.06.2020
§ 53 45. KotiapuKuponki, 11.06.2020
§ 54 46. KotiapuKuponki, 11.06.2020
§ 55 47. KotiapuKuponki, 11.06.2020
Hankintapäätös:
§ 46 Palvelutuottaja / Totsec, 25.05.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että kylien kehittämisjaosto ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kylien kehittämisjaosto toteaa, että viranhaltijan päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla paitsi julkisuuslain 24 § 32 kohdan mukaisesti salassapidettävät avustuspäätökset § 44-55. Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.