Kylien kehittämisjaosto, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki / toimielinten esittelijät

 • Kaupunginhallitus 31.8.2020 § 295 Toimielinten esittelijöiden nimeäminen 31.8.2020 (ROIDno-2020-33). Kaupunginhallitus päätti nimetä esittelijät ja varaesittelijät 1.9.2020 lukien seuraavasti:

   Kylien kehittämisjaosto

   Alueellisten palvelujen johtaja
   Heli Välikangas  

   Sijaiseksi määrätty  

   Elinvoimalautakunta       

    Toimialajohtaja Jukka Kujala

   Kaupungininsinööri Jukka Ylinampa 

 

Tarkastuslautakunta / toimialaseurannan kehitäminen

Tarkastuslautakunta 26.8.2020§ 80 Toimielinseurannan kehittäminen (ROIDno-2017-1194). Tarkastuslautakunta vastuutti toimielinseurannan kylien kehittämisjaoston osalta Matti Pöykölle. Tarkastuslautakunta päättää ottaa käyttöön liitteen 1 (oheismateriaalina) mukaisen lomakepohjan toimielinseurannassa.

 

Kylien Rovaniemi kehittämispäivä

Kyläyhdistysten ja kylien kehittämisjaoston jäsenten ja varajäsenten yhteinen kehittämispäivä pidetään lauantaina 7.11.2020 kello 9-17 Lähtevänojan Juhlakartanossa osoitteessa Ulkulantie 414, 97670 Kivitaipale.

Tilaisuudessa panostetaan maaseutuohjelman toteutukseen Kylien Rovaniemi -hanketta hyödyntäen seuraavasti:

 • teemat, jotka ovat toteutuksen eri vaiheessa, 
 • kylien omat ja kylien yhteiset kehittämiskohteet,
 • muut ennakkoon esille nousseet ideat 

 

Yläkemijoen yrittäjäpäivä

Yläkemijoen alueen yrityksille järjestetään keskiviikkona 25.11.2020 kello 16.00-18.00 yritystapaaminen Vanttauskoskella K-Market Jokitorin kahviossa. Tapahtumaan osallistuvat kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja Jukka Kujala, Rovaniemen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Johanna Niemelä, Business Rovaniemen yrityskehittäjät sekä alueen yrittäjät. Käytännön järjestelyistä vastaa alueelliset palvelut.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi

Päätös

Kylien kehittämisjaosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi ja päätti lisäksi siirtää 4.11. kokouksen pidettäväksi 7.11. ennen kehittämispäivän tilaisuutta klo 8 Lähtevänojan Juhlakartanossa Kivitaipaleessa.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.