Kylien kehittämisjaosto, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja kävi läpi kaikki osanottajat. Paikalla olivat Jakko Huttunen, Pekka Kuoksa, Pekka Kunnari, Heli Rapakko, Päivi Saarijärvi, Ilkka Ulkuniemi, Hillevi Vitikka, Anna Väänänen, Esko-Juhani Tennilä ja Minna Uusi-Autti. Poissa varsinaisista jäsenistä olivat Kauko Leiviskä, Veera Moilanen, Petri Niemi ja Henriikka Heikinoja. Varajäsenistä läsnä olivat Jorma Kiviniemi ja Jarmo Huhtala. Lisäksi §48 asian käsittelyn ajaksi saapuu Hilma Heikkinen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyttiin työjärjestys. Todettiin, että läsnäolevien näkö- ja kuuloyhteys toimii.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.