Kylien kehittämisjaosto, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Alueellisten palvelujen johtaja
Avustuspäätös:
§ 66 56. KotiapuKuponki, 17.08.2020
§ 68 57. KotiapuKuponki, 28.08.2020
§ 69 58. KotiapuKuponki, 28.08.2020
§ 70 59. KotiapuKuponki, 14.09.2020
Hankintapäätös:
§ 67 Palvelutuottaja / Hieronta- ja vyöhyketerapia Pirjo Karjalainen, 25.08.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että kylien kehittämisjaosto ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kylien kehittämisjaosto toteaa, että viranhaltijan päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla paitsi julkisuuslain 24 § 32 kohdan mukaisesti salassapidettävät avustuspäätökset § 66-70. Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.