Kylien kehittämisjaosto, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Ajankohtaisissa asioissa annetaan mm. seuraavat katsaukset:

- Rovaniemen kaupungin maapoliittisiin linjaukset / kaupungingeodeetti Pertti Onkalo
- Alueellisten palvelujen talousraportti 4 / 2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi ja käsittelee maapoliittisiin linjauksiin liittyvän lausuntopyynnön kyseessä olevan pykälän kohdalla.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto kuuli kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa Rovaniemen kaupungin maapoliittisiin linjaukset  -asiassa.
Kaupungingeodeetti Pertti Onkalo poistui kokouksesta asian esittelyn ja keskustelun jälkeen klo 14.54.
Lisäksi alueellisten palvelujen päällikkö Anne Puroaho kertoi yrittäjille suunnatusta 13.6. järjestettävästä työpajasta.

Kylien kehittämisjaosto päätti yksimielisesti merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi sekä käsitellä maapoliittisiin linjauksiin liittyvän lausuntopyynnön pykälässä 18.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.