Kylien kehittämisjaosto, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ilmoitusasiat

Perustelut

-Elinvoimalautakunnan tuloskortti 2021

-Elinvoimalautakunnan käyttösuunnitelma ja talousarviokortti 2022

-Swecon tekemä raportti alueidenkäytön strategia / kyläalueet

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti yksimielisesti merkitä asian tiedoksi.

Seuraava kokous on torstaina 16.6.2022 klo 14.00 Juotasniemellä.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.