Kylien kehittämisjaosto, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Kylien kehittämisjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Nimi Läsnä kokoushuoneessa Läsnä etänä Poissa
Pj. Pekka Lehto  x    
Vpj. Riikka Knuuti      x
Aarne Jänkälä  x    
Heli Rapakko  x    
Hillevi Vitikka  x    
Jorma Kiviniemi  x    
Juha Seurujärvi      x
Liisa Helin      x
Minna Uusiautti  x    
Pekka Kunnari  x    
Reino Vaaraniemi      x
Sanna-Mari Suopajärvi  x    
Satu-Sinikka Oikarainen      x
Terhi Pakarinen   x    
Veli Saarijärvi, varajäsen    x  
Aatos Nätynki, varajäsen  x    
Jaana Ylitalo, varajäsen    x  
Terhi Heikkilä, kaupunginhallituksen edustaja    x  
Jussa Posio, nuorisovaltuuston edustaja       x
Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti   x  
Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, esittelijä   x    
Satu Tuovinen, aluekoordinaattori, sihteeri  x    

Todettiin, että etänä osallistujilla ääni- ja kuvayhteys toimivat ja sähköinen kokousjärjestelmä on käytössä.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.