Kylien kehittämisjaosto, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Heli Rapakko ja varatarkastajaksi Juha Seurujärvi.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 31.5.2022.

Päätös

 

Kylien kehittämisjaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi Heli Rapakon ja varatarkastajaksi Hillevi Vitikan.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.