Kylien kehittämisjaosto, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Talouden toteuma 1.1.-31.8.2021

Kylien Rovaniemi kehittämispäivä 27.11. klo 11-16 Lähtevänojan juhlakartano, Kivitaipale

Tietoturva- ja -tietosuojaverkkokoulutukset
Kaupunginhallitus on päättänyt kokoukseessaan 01.11.2017 § 530, että jokaisen luottamushenkilön tulee suorittaa
1) tietoturvakoulutus. Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 13.5.2019 § 173, että osoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi ja tietosuojaan liittyvien periaatteiden noudattamiseksi henkilökunta ja luottamushenkilöt suorittavat
2) tietosuojakoulutuksen verkkokoulutusympäristössä. Koulutukset ovat kaikille pakollisia. Luottamushenkilöt suorittavat koulutukset omalla ajallaan.

Sähköisessä kokousympäristössä on luottamushenkilöille omat linkit koulutuksiin. Lisätietoja ja ohjeistusta antaa Virpi Stenberg, tietohallintoasiantuntija, tietohallintopalveluista. Tietoturva- ja tietosuojakoulutukset tulisi olla suoritettuna kaikilla luottamushenkilöillä 30.11.2021 mennessä.

Epäasiallisen käytöksen käsitteleminen luottamuselimissä -opas oheismateriaalina

Sidonnaisuusilmoitusten tekeminen 
Kaupunkitarkastaja Juuso Kataja esittelee asian.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto merkitsee annetun selonteon tiedoksi.

Päätös

Kaupunkitarkastaja Juuso Kataja saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Kylien kehittämispäivä pidetään la 20.11.2021, paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Kylien kehittämisjaosto merkitsi asian tiedoksi.

Kaupunkitarkastaja Juuso Kataja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.