Kylien kehittämisjaosto, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Liisa Helin ja varalle Aarne Jänkälä.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 7.10.2021.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen päällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.