Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Ilmoitusasiat

Päätös

Anna Väänänen ilmoitti, että seuraava kyläpaja on Ikäihmiset kylissä ja sen suunnittelupalaveri pidetään etänä ti 6.10 klo 12 ja siihen voi ilmoittautua mukaan projektipäällikkö Hilma Heikkiselle. Todettiin, että kylien kehittämisjaosto kokoontuu seuraavan kerran 7.11. Kivitaipaleessa.
Kylien kehittämisjaosto merkitsi asiat tiedoksi. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.