Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja kävi läpi kaikki osanottajat. Paikalla olivat Jakko Huttunen, Pekka Kunnari, Kauko Leiviskä, Heli Rapakko, Petri Niemi, Päivi Saarijärvi, Ilkka Ulkuniemi, Minna Uusi-Autti, Hillevi Vitikka, Anna Väänänen ja Henriikka Heikinoja. Poissa varsinaisista jäsenistä olivat Pekka Kuoksa, Veera Moilanen ja Esko-Juhani Tennilä. Varajäsenistä läsnä oli Sanna-Mari Suopajärvi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyttiin työjärjestys. Todettiin, että läsnäolevien näkö- ja kuuloyhteys toimii.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.