Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastaja on Päivi Saarijärvi ja varatarkastajana on Ilkka Ulkuniemi. 
Seuraavana vuorossa pöytäkirjantarkastajana on Ilkka Ulkuniemi ja varatarkastajana Minna Uusi-Autti. 
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 12.10.2020.
 

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.