Banneri

Kylien kehittämisjaosto, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Sinetän ja Ounasrinteen kirjastopalvelujen uudelleen järjestely

ROIDno-2020-3032

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on pyytänyt kylien kehittämisjaoston lausunnon Sinetän kirjaston uudelleenjärjestelystä.

Sinetän kirjasto sijaitsee alueen koululla. Kirjaston on sijoitettu äidinkielen luokan yhteyteen.

Sivistyslautakunta esittää, että Sinetän kirjaston toiminta lakkautetaan 1.1.2021 alkaen, jonka jälkeen kirjastopalvelu on mahdollista tuottaa nykyisillä resursseilla alueen asukkaille ja koululle kirjastoautopalveluna. Ehdotuksen mukaan ratkaisu on toiminnallinen,​ se monipuolistaa tarjolla olevaa kirjastoaineistoa ja mahdollistaa lasten ja nuorten kirjastotyön sekä kirjastoautopalvelun yhteistyön tehostamisen. 

Kirjastoautopalvelun reittejä ja aikatauluja päivitetään joustavasti kaiken aikaa. Sinetän kylä on mahdollista sovittaa nykyiseen reittisuunnitelmaan. Ajopäiväksi on suunniteltu perjantaita. Aikaisemmat kokemukset Sinetän kyläläisten kirjastoautopalveluiden käytöstä ovat rohkaisevia.

Sinetän kyläkirjaston käyttölukuja 2019

lainaajia  3 240 (eri asiakasnumerolla lainaustapahtumat päivittäin)

- lainamäärä 8 999 

- palautusten määrä 11 830 (lainaukset on voitu tehdä eri kirjastoista)

- päiväkohtaisen kävijämäärän keskiarvo on 9 lainaajaa, kesäajalla 1-4 lainaajaa.

 

Sinetän kyläkirjaston kirja-aineistomäärä:

- noin 650 kpl aikuisten aineistoa - noin 1 350 kpl lasten- ja nuorten aineistoa

- yhteensä noin 2 000 kirjaa

 

Palvelua muotoilemalla saavutetaan seuraavia etuja:

  • Uutta kirjallisuutta on riittävästi saatavilla niin lapsille kuin aikuisille (autossa on vaihtuva kokoelma ja kirjojen määrä n. 3 000 - 4 000 kappaletta).
  • Koulun ja kirjaston yhteistyön paraneminen tuottamalla koululle kirjastoautopalvelun kautta kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisia kirjastopalveluita, kuten kirjavinkkauksia. Lisäksi koulun on mahdollista tilata kirjastoautopalvelun kautta teemoitettuja “lukulootia” eli laatikoita joihin on kerätty kirjallisuutta toivotuista teemoista, Tämä on toimintamallina kirjastoauton reittien piirissä olevilla kouluissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä. Sinetän koululle on myös mahdollista järjestää autolle oma pysäkkiaika.
  • Uuden kirjastoauton hankintaan on haettu OKM:n investointirahaa ja hankintaa esitetään Rovaniemen kaupungin talousarvioon 2021. Uusi auto on suunniteltu rekka-alustalle liikuteltavine vaihtohyllyineen. Ratkaisun avulla eri reiteille (päiväkoti, koulu, kyläreitit) voidaan nopeasti vaihtaa asiakaskuntaan profiloitu aineisto. Myös palvelut saavat ratkaisun myötä monipuolisemmat puitteet, muun muassa digiopastus senioriväelle ja tapahtumatuotanto onnistuvat nykyistä paremmin.
  • Hyvä kehittämistoimi on jatkossa neuvotella paikallisen kauppiaan kanssa yhteistyöstä, jonka sisältönä olisi kirja-aineiston palauttaminen ja lainaaminen kaupan tiloissa. Näin kyläläiset eivät olisi sidottuja ainoastaan kirjastoauton aikatauluihin, vaan palvelua olisi saatavissa myös kirjaston toimipisteessä alueen kaupassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto esittää lausuntonaan, että kirjastoautopalvelun palauttamiseen Sinetän kylälle suhtaudutaan erittäin positiivisesti. Lisäksi jaosto esittää, että koulun yhteydessä toimivan kirjaston aineisto tulisi säilyttää ainakin lasten ja nuorten kirjallisuuden osalta nykyisissä tiloissa. Aineisto on aktiivisessa käytössä äidinkielen opetuksessa päivittäin. Aineiston hyödyntämisellä on olennainen merkitys lasten oppimiseen, lukutaitoon ja lukuharrastuksen kehittymiseen. 

Jaosto suhtautuu myös myönteisesti Sinetän kaupan kanssa esitettyyn yhteistyömahdollisuuteen.

Sinetän Kyläyhdistys ry on myös esityksen kannalla.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti yksimielisesti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.