Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 14.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Katsaus ajankohtaisista ja valmisteilla olevista asioista:

  • Hallintosääntötyöryhmän työn eteneminen, tilannekatsaus miten lapset, nuoret ja perheet tulevat näkymään tulevassa kaupungissa,
    kokouksessa esittelemässä henkilöstö- ja hallintojohtaja Antti Määttä
  • Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiä - Lapsibudjetointi sekä lapset ja nuoret tiedontuottajina hyvinvointialueella. Ohjeistus hyvinvointialueen päättäjille, nuorisovaltuustoille ja viranhaltijoille
  • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukeminen on yhteinen asiamme. Kaupungin sivistyspalvelut aloittaa yhteistyössä Rovaniemen seurakunnan, Neuvokkaan ja Tyttöjen talon kanssa maksuttoman Walk in Talk-keskusteluavun kaikille 12-29-vuotiaille
  • Rikoksella oireilevien nuorten hanke

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Tiedoksi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti esityksen mukaisesti.