Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 14.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Lapin hyvinvointialueella

ROIDno-2022-3403

Valmistelija

  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt 11.5.2022 § 110, että hyvinvointialueelle perustetut toimialat jakautuvat vastuualueisiin seuraavasti:

Sosiaalipalvelut: Perheiden ja työikäisten palvelut, vammaisten palvelut ja ikääntyneiden palvelut

Terveyspalvelut: Toiminta- ja työkyvyn tuki, Mielenterveys- ja riippuvuuksien hoito, Sairauksien ehkäisy ja hoito, Somaattinen erikoissairaanhoito, Päivystys ja valmius

Pelatuslaitos: Pelastuspalvelut, Turvallisuuspalvelut

Lisäksi hyvinvointialueelle on muodostettu lähipalvelualueet, joita ovat Pohjoisen Lapin palvelualue (Enontekiö, Inari, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Utsjoki), Itäisen Lapin palvelualue (Pelkosenniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä), Lounaisen Lapin palvelualue (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio) ja Kaakkoisen Lapin palvelualue (Rovaniemi, Ranua, Posio). Kaakkoisen Lapin palvelualue on väestömäärältään suurin noin 70.000 asukasta. Vastuualueille on kullekin perustettu vastuuyksiköt, joiden toiminnasta vastaa vastuuyksikön johtaja vastuualue- ja toimialajohtajan alaisuudessa. Perheiden ja työikäisten palvelut on laaja kokonaisuus pitäen sisällään mm. oppilas- ja opiskeluhuollon kuraattoripalvelut, lapsiperheiden sosiaalityön ja ohjauksen, lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön, kasvatus- ja perheneuvonnan, perheoikeudelliset palvelut, työikäisten sosiaalityön ja ohjauksen, asumispalvelut, toimeentulotuen, kuntouttavan työtoiminnan, kotoutumista edistävät palvelut, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten avun, tuen, hoidon ja kuntoutuksen avopalvelut, päihdekuntoutujien laitoshoidon, sosiaalipäivystyksen ja lastensuojelun. 

Perheiden ja työikäisten palveluista ja hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaostoon tulevat kertomaan Lapin hyvinvointialueen perheiden ja työikäisten johtaja Johanna Korteniemi sekä lapsiperheiden palveluiden vastuuvalmistelija Eija Lampela. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto kuulee Lapin hyvinvointialueen valmistelun tilanteen ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti esityksen mukaisesti.