Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 14.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Lastenkulttuuri ja Taidetestaajat Rovaniemellä

ROIDno-2022-3496

Perustelut

Lastenkulttuurin tavoitteena on yhdenvertainen taide- ja kulttuuripalvelujen saatavuus ja saavutettavuus alueittain ja ikäryhmittäin sekä lasten ja nuorten osallisuuden turvaaminen. Erityispiirteinä Rovaniemellä ovat pitkät välimatkat, huonot liikenneyhteydet sekä laaja asuttaminen kaupunkia ympäröivillä lähikylillä. Rovaniemellä ei ole fyysistä lastenkulttuurikeskusta, minkä vuoksi kulttuuritarjontaa viedään pääosin päiväkoteihin ja kouluihin osaksi lasten arkea.

Taidetestaajat tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen 1–2 vierailua lukuvuodessa korkealaatuisen taiteen pariin. Toiminnan ydintavoitteena on tarjota nuorille ikimuistoisia taide-elämyksiä ja työkaluja muodostaa kokemuksestaan perusteltu mielipide.

Kokouksessa lastenkulttuurituottaja Annu Nietula esittelee Rovaniemen lastenkulttuuri- ja taidetestaajatoimintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto kuulee esittelyn lastenkulttuuri- ja taidetestaajatoiminnasta Rovaniemellä ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti esityksen mukaisesti.