Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 16.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Ilmoitusasiat

ROIDno-2020-2135

Perustelut

Oheismateriaalina:
- Nuorisovaltuuston pöytäkirja 23.2.2021
- Lapsi- nuorisopoliittisen ohjausryhmän 26.1.2021 kokouksen pöytäkirja
- HYTE -jaoston 1.12.2020 ja 2.2.2021 kokousten pöytäkirjat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.