Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 16.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Lastensuojeluyksikön tarveselvitys

ROIDno-2021-821

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 24.2.2021 § 28 päättänyt käynnistää tarveselvityksen koskien lapsi- ja nuorisokodin perustamista. Tarveselvityksessä selvitetään mahdollisuus oman sijaishuollon yksikön perustamiseen. Tarveselvitys tehdään yhteistyössä terveydenhuollon palvelualueen kanssa. Tarveselvityksessä huomioidaan yhdyspinnat muuhun kunnan toimintaan, kuten opetustoimeen.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuepäällikkö Mirja Kangas kertoo asiasta kokouksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.