Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 16.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Mielenterveyden palvelut ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

ROIDno-2021-50

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Mielenterveystyön tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä ja vähentää mielenterveyteen kohdistuvia uhkia. Mielenterveystyöhön kuuluvat mielenterveyttä edistävä työ ja mielenterveyden häiriöiden ehkäisy ja mielenterveyspalvelut. Kunnan sosiaali- ja terveydenhuolto vastaa asukkaittensa mielenterveyden häiriöiden ehkäisystä,  varhaisesta tunnistamisesta, hoidosta ja kuntoutuksesta. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ehkäisyssä, havaitsemisessa ja tuen tarjoamisessa neuvolat sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat tärkeässä asemassa.

Mielenterveyspalveluita järjestetään myös erikoishoidossa psykiatrian poliklinikoilla ja psykiatrisena sairaanhoitona. Sen lisäksi Kansaneläkelaitos korvaa mielenterveyshäiriöistä kärsiville 16-17 -vuotiaille työ- tai opiskelukyvyn parantamiseen tähtäävää kuntoutuspsykoterapiaa. Kuntien tehtävänä on koordinoida julkiset, järjestöjen tuottamat sekä yksityiset palvelut toimivaksi kokonaisuuksiksi huomioiden toimintaympäristön linjaukset. Kansallinen mielenterveysstrategia on julkaista vuonna 2020 ja tavoitteena on turvata mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus vuoteen 2030 asti.

Nuorten perustason mielenterveyspalvelujen tilanteesta kokouksessa kertomassa terveydenhuollon palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto kuulee puheenvuorot lapsille ja nuorille kohdennettujen mielenterveyspalvelujen tilanteesta ja käy aiheeseen liittyvän keskustelun.

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.