Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 16.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Nuorten työllisyystilanne Rovaniemen kaupungissa

ROIDno-2021-819

Valmistelija

  • Sanna Mäensivu, työllisyysasioiden erityisasiantuntija, sanna.maensivu@rovaniemi.fi

Perustelut

Koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti Rovaniemen kaupungin palveluvaltaiseen elinkeinorakenteeseen ja sitä kautta nuorten työttömien määrän kasvuun. Tammikuussa 2021 nuorisotyöttömyyteen kuuluvia (alle 25-vuotiaita) työttömiä oli 656 kun vastaava luku vuoden 2020 tammikuussa oli 410. Nuorten Ohjaamo ja sen verkostotoimijat ovat toiminnallaan pyrkineet vastaamaan nuorten työnhakijoiden lisääntyneeseen avun tarpeeseen.

Työllisyyden kuntakokeilun alkamisen myötä, nuoret työnhakijat siirtyvät pääosin Rovaniemen kaupungin vastuulle. Rovaniemellä alle 30-vuotiaita työnhakijoita siirtyy kunnan vastuulle arviolta noin 1600-1700. Asiakkaiden siirto tapahtuu 6.-8.3 välisenä aikana. Työllisyyden kuntakokeilussa kunnalle siirtyy osittainen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu ja tämän myötä nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työnhakijoiden palveluiden järjestämiseen. Työllisyyden kuntakokeilu edellyttää poikkihallinnollista ja yli organisaatiorajat tapahtuvaa yhteistyötä ja paikallisen työllisyyden edistämisen palveluekosysteemin rakentamista. 

Nuorten työllisyystilanteesta kokouksessa on kertomassa työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu sekä Ohjaamon palvelukoordinaattori Soile Saastamoinen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto kuulee puheenvuorot nuorten työllisyystilanteesta ja käy aiheeseen liittyvän keskustelun

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Jaosto piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 10.35 - 10.45.