Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 16.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Varhaiskasvatuspalvelut ja niiden kehittäminen

ROIDno-2021-820

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Varhaiskasvatuspalvelut ovat aktiivisesti mukana ajankohtaisessa, monialaisessa ja -ammatillisessa kehittämistyössä.

Varhaiskasvatuspalveluista ja niiden nykytilasta sekä kehittämisestä on kokouksessa kertomassa palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto kuulee esittelyn varhaiskasvatuspalveluista ja niiden kehittämisestä ja käy aiheeseen liittyvän keskustelun.

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.