Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Lapin soteuudistus lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta

ROIDno-2021-51

Perustelut

Lapin tulevaisuuden SOTE-keskushankkeen yhtenä osakokonaisuutena on käynnistynyt Lasten, nuorten- ja perheiden palveluiden kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on tukea kuntia lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisessä kohti toimivaa, asiakaslähtöistä palvelukokonaisuutta, johon kuuluu olennaisena osana myös monikanavaiset palvelut. Lisäksi hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten perustason palveluissa mielenterveyttä tukevaa ennaltaehkäisevää työtä, sekä vanhemmuuden tukea ja otetaan käyttöön psykososiaalisia menetelmiä yhteistyössä erityistason kanssa.

Uudistuksen nykytilanteesta ovat kokouksessa kertomassa kehittäjätyöntekijä Mikko Närhi ja terveydenhuollon erityisasiantuntija Tuula Mäntymäki Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto kuulee lasten, nuorten- ja perheiden palveluiden kehittämisestä osana Lapin tulevaisuuden SOTE-keskushanketta ja käy aiheeseen liittyvän keskustelun.

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti palvelualuepäälliköiden ehdotuksen mukaisesti.