Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Lastensuojelun ajankohtaiset asiat

ROIDno-2020-2135

Perustelut

Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, jota toteutetaan silloin kun lapsi ja perhe ovat lastensuojelun asiakkaina. Asiakassuunnitelman laatiminen, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto sekä sijaishuollon järjestäminen ja jälkihuolto ovat lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua.

Ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista on tämän vanhemmilla tai muilla huoltajilla. Viranomaisella on kuitenkin velvollisuus tarvittaessa tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Tärkeä tehtävä ehkäisevän työn toteuttamisessa on neuvolalla, päivähoidolla ja koululla. Tilanteen niin vaatiessa lapsi ja perhe tulee ohjata lastensuojelun piiriin.

Lastensuojelun tilanteesta kokouksessa on kertomassa vs. palveluesimies Miia Virtamo.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto merkitsee lastensuojelun tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti palvelualuepäälliköiden ehdotuksen mukaisesti.

Jaosto piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 10.35 - 10.45.