Banneri

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijöiden katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin:

1. Lapsiystävällinen kaupunki Rovaniemi, yhteys UNICEF:n toimistoon Helsingissä, Suomen UNICEF ry:n pääsihteeri Marja-Riitta Ketola ja Lapsiystävällinen kunta -mallin koordinaattori Mikael Malkamäki  

2. Kohdennetut tilannekuvat koulutus- ja opiskeluterveydenhuollon näkökulmasta

  • Neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
  • Psykologi- ja kuraattoritilanne ja oppivelvollisuusiän nostaminen, palvelualuepäällikkö Kai Väistö
  • Nuorten mielenterveys ja sitä tukevat toimet sekä lääkäritilanne, hallintoylilääkäri Paula Reponen

3. Terveysneuvonnan toimintaohjelma

  • suunnittelija Eveliina Ojaniemi, aikuisten ja työikäisten palvelut

4. Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen Rovaniemellä

  • nuorisohallitus ja -valtuusto esittäytyy
  • nuorisovaltuustovaalit

5. Varautuminen Koronan aiheuttamiin muutoksiin lasten harrastustoiminnan ja vähävaraisten perheiden ruoan järjestämisessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jasto päätti palvelualuepäälliköiden esityksen mukaisesti.