Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 25.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Ilmoitusasiat

ROIDno-2020-2135

Perustelut

- Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjausryhmän 2.6.2020 kokouksen muistio

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston 2.6.2020 kokouksen pöytäkirja

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.