Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 25.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto valitsee yhden pöytäkirjantarkastajan ja yhden varatarkastajan. 

Pöytäkirja julkaistaan torstaina 25.6.2020 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Seija Hiltusen ja varalle Petri Keihäskosken.

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi Petri Keihäskosken.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.