Banneri

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijöiden katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin:

- Covid19 aiheuttavat haasteet, Mirja Kangas

- Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Rovaniemellä, Mirja Kangas

- vapaa-ajan palveluiden avustussopimukset 2021, Merja Tervo

- taidetestaajat, kulttuurikokemus kaikille 8 ja 9 -luokkalaisille oppilaille, Merja Tervo

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Lapsi- ja nuorisoasioiden jaosto päätti palvelualuepäälliköiden ehdotuksen mukaisesti.