Banneri

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Lapin hyvinvointiohjelman ja turvallisuussuunnitelman toimeenpanosuunnitelma

ROIDno-2020-3585

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapissa on maakuntatasolla tehty päätös laatia Lapin hyvinvointiohjelmalle ja lappilaisten arjen turvallisuutta käsittelevälle Lapin maakunnalliselle turvallisuussuunnitelmalle yhteinen toimeenpanosuunnitelma, joka valmistuu tämän vuoden lopulla. Molemmissa suunnitelmissa painopiste on voimakkaasti syrjäytymisen ehkäisyssä ja osallisuuden lisäämisessä. Yhdistämällä hyvinvointi- ja turvallisuustoimijoiden voimavarat kykenemme tehokkaampaan tavoitteelliseen toimintaan parannettaessa lappilaisten hyvinvointia ja arjen turvallisuutta.

Alueellisten toimijoiden tavoitteena on tukea ja ohjata kuntia toteuttamaan kuntalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä. Lapin maakunnallisessa turvallisuussuunnitelmassa on esitetty maakunnallisten toimijoiden tavoitteet, suositeltavat toimintamallit sekä esimerkkejä alueellisten toimijoiden kunnille tarjoamista palveluista.

Lapin hyvinvointiohjelman ja turvallisuussuunnitelman toimeenpanosuunnitelman kokouksessa esittelee Lapin aluehallintoviraston ylitarkastaja Sanna Ylitalo.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto merkitsee Lapin hyvinvointiohjelman ja turvallisuussuunnitelman toimeenpanosuunnitelman tiedoksi.

Päätös

Lapsi- ja nuorisoasioiden jaosto päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.