Banneri

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Lapset ja nuoret kohderyhmänä vapaa-ajan palveluissa

ROIDno-2020-3578

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapset ja nuoret ovat erittäin tärkeä kohderyhmä vapaa-ajan palveluissa. Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin alueellinen kehittäjäkirjasto, Rovaniemen taidemuseo - alueellinen vastuumuseo, Lapin maakuntamuseo - alueellinen vastuumuseo, Rovaniemen kaupunginorkesteri - Lapin kamariorkesteri, Rovaniemen kaupungin yleinen kulttuurituottaminen sekä liikuntapalvelut ja nuorisotyön palvelut tekevät suunnitelmallista työtä lasten ja nuorten parissa ja yhdessä heidän kanssaan. Rovaniemen kaupunginteatteri - Lapin alueteatteri suuntaa ohjelmistoaan ja toimiaan vuosittain aktiivisesti lapsille, nuorille ja lapsiperheille. 

Vapaa-ajan palveluista käsin koordinoidaan myös nuorten osallisuus- ja vaikuttajatoimintaa koskien nuorisovaltuuston ja nuorisohallituksen toimintaa Rovaniemen kaupungissa. Uusi nuorisovaltuusto valitaan joulukuussa 2020 kahden vuoden toimikaudeksi. Lisäksi Lapsiystävällinen kunta -mallin koordinaatio hoidetaan vapaa-ajan palveluiden hallinnosta käsin. Koordinaattorilla on apunaan työryhmä, joka on muodostunut moniammatilliseksi - ja alaiseksi, eri hallinnonrajoja ylittäväksi. Työryhmässä on edustus myös kolmannelta sektorilta. Järjestöt ovat tärkeitä palveluiden tuottajia kaupungin toimijoiden lisäksi. Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjausryhmä toimii LYK -mallin seurantaryhmänä, jolle pienempi työryhmä raportoi. Lapsi- ja nuorisopoliittinen työryhmä on lakisääteinen, keskeisiä tehtäviä ovat: 

  1. koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;
  2. edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapoja nuoren palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta;
  3. edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto merkitsee asian tiedoksi. 

Päätös

Lapsi- ja nuorisoasioiden jaosto päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.