Banneri

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Rovaniemen Lapsiystävällinen kunta -mallin seurantatapaamisen raportti

ROIDno-2020-3606

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapsiystävällinen kunta -malli on ollut toiminnassa Rovaniemellä jo vuodesta 2013 lähtien. Rovaniemi on saanut Lapsiystävällisestä toiminnastaan jo kaksi tunnustusta,  vuosina 2015 ja 2017.

UNICEF seuraa erityisesti  seuraavien asioiden edistymistä: 

- Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyö ja lapsiystävällisyyden edistäminen on poikkihallinnollista ja koko kunnan yhteinen tavoite- ja tahtotila,
- Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyö tähtää pitkäkestoisiin ja rakenteellisiin (toimintakulttuurin) muutoksiin,
- Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyössä varmistetaan lasten ja nuorten osallisuus niin arjen toiminnoissa kuin päätöksenteossa ja hallinnossa,
- Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyössä huomioidaan erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset/lapsiryhmät ja yhdenvertaisuusnäkökulma sekä lapsivaikutusten arviointia kehitetään systemaattiseksi osaksi kunna päätöksentekoa.

Seuraava Lapsiystävällinen kunta -tunnustus on mahdollista saada vuonna 2021, mikäli kehitystyö on edelleen mennyt eteenpäin Rovaniemellä. UNICEF piti seurantatapaamisen Rovaniemen koordinaatioryhmälle 24.9.2020. 

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin seurantatapaamisen raportin esittelee kokouksessa suunnittelija Anne Luiro.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto merkitsee asian tiedoksi ja päättää, että Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin edistymisen seuranta kirjataan osaksi LaNu-jaoston toimintaa. 

Päätös

Jäsen Petri Keihäskoski poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 11.25. LaNu -jaosto piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 11.25.- 11.33.

Lapsi- ja nuorisoasioiden jaosto päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.