Banneri

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Suomen malli - Rovaniemen malli lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittämiseksi

ROIDno-2020-3577

Valmistelija

  • Nella Sepänheimo, nuorisopalvelujen esimies, nella.sepanheimo@rovaniemi.fi

Perustelut

SuMa-hanke on Rovaniemen kaupungin koulu-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden yhteinen kehittämishanke, jonka avulla rakennetaan harrastustoiminnan kokonaisuus koulupäivien yhteyteen. Hankkeen tarkoituksena on luoda Islannin mallista ja Suomen mallista oma Rovaniemen malli ja taata näin jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieluisaan maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. 

Liikkeelle lähdetään pilotoinnista. Opetus- ja kulttuuriministeriö hakee parhaillaan 50-100 kuntaa mukaan Suomen mallin pilotointiin ajalle 1.1-31.5.2021. Rovaniemen kaupunki hakee mukaan pilottikaupungiksi. SuMa-hankkeen pilotissa toimintamallia lähdetään rakentamaan Rovaniemellä kahdelle koululle.

Kokouksessa asiaa esittelee nuorisosopalveluiden esimies Nella Sepänheimo.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto keskustelee aiheesta, evästää valmistelua ja merkitseen asian tiedoksi.

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.