Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Todettiin läsnäolijat kokoushuoneessa:
pj Tuulikki Keskitalo, Ritesh Pulkamo, Merja Tervo ja Soili Kaihua.

Todettiin läsnäolijat etäyhteydellä:
Krista Heikkinen, Pirita Nenonen, Samu Paulin, Timo Lappalainen, Jari Kokko, Kaisa-Maria Rantajärvi, MarjaLeena Nurmela ja Mervi Johansson. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.