Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Lapin hyvinvointialueen sote-uudistuksen valmistelun tilanne

ROIDno-2020-2135

Perustelut

Lapin hyvinvointialueelle siirtyvien sote-palveluiden valmistelu on edennyt syksyn 2021 aikana. Hyvinvointialueen valmistelussa yhtenä tärkeänä painopisteenä on palveluiden järjestäminen yhdyspinnoilla. Suuri osa kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä palveluista jää sote-uudistuksen myötä  kuntien vastuulle (esim. varhaiskasvatus ja sivistyspalvelut). On tärkeää varmistaa, että lasten, nuorten ja perheiden palveluissa mahdollistetaan mahdollisimman saumaton yhteistyö jatkossa kaupungin ja Lapin hyvinvointialueelle siirtyvien sote-palveluiden kesken.

Rovaniemen kaupungilta väliaikaisessa valmistelutoimielimessä on palvelualuepäällikkö Mirja Kangas, joka kertoo Lapin hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto kuulee esittelyn Lapin hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti esityksen mukaisesti.