Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Katsaus ajankohtaisista ja valmisteilla olevista asioista:

- Esitellään vaihtoehdot koskien lausuntopyyntöä: Määrärahan käyttö lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen,
suunnittelija Anne Luiro, hankekoordinaattori Jukka Turpeenniemi ja kouluvalmentaja Anne Haapa-Aro

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti esityksen mukaisesti.