Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Ilmoitusasiat

ROIDno-2020-2135

Perustelut

- Pöytäkirjan ote kaupunginhallitus 9.5.2022 § 162: Eroaminen lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston jäsenyydestä/Paulin

- Nuorisovaltuuston pöytäkirja 19.4.2022

- Nuorisohallituksen pöytäkirja 18.5.2022

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston pöytäkirja 19.5.2022 pöytäkirja

- Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjausryhmän muistio 24.5.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti esityksen mukaisesti.