Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Tilannekuva ukrainalaisten tilanteesta

ROIDno-2022-2208

Valmistelija

  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut pakolaisaallon, jo lähes 5 miljoonaa ihmistä on paennut omista kodeistaan. Arvio Suomeen saapuvien pakolaisten määrästä liikkuu 40.000-80.000 henkilön välillä, tällä hetkellä maahan on tullut pakolaisina jo yli 20.000 henkilöä.  Myös Rovaniemelle ja muualle Lapin alueelle on tullut pakolaisia Ukrainasta, suurin osa on naisia ja lapsia. Tilanteen myötä maahanmuuttovirasto on pyytänyt  SPR:ä perustamaan uusia vastaaottoyksiköitä pakolaisten vastaanottoon ja majoittamiseen. Lapin alueelle on Rovaniemen lisäksi perustettu kaksi uutta vastaanottoyksikköä, Kemiin (150 paikkaa) ja Kemijärvelle (300 paikkaa). Rovaniemen vastaanottokeskuksen paikkamäärä on 320. 

Punaisen ristin (SPR) tehtävänä on auttaa ihmisiä, jotka tarvitsevat eniten apua, pelastaa ihmishenkiä ja suojella tapahtuman uhreja. SPR:lle Ukrainasta paenneiden tilanne on näyttäytynyt lisääntyneenä  ihmisten auttamishaluna Suomessa. SPR:n toimintaan on tullut lisää vapaaehtoisia, varoja ja tavaroita on lahjoitettu keräyksiin. Aktiivista yhteistyötä tehdään muiden järjestöjen ja viranomaistoimijoiden kesken. 

Ukrainalaisten tilanteesta Rovaniemen ja Lapin alueella tulee kertomaan Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin vastaanottotoiminnan johtaja Ritva Metsälampi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto kuulee esityksen ukrainalaisten tilanteesta Rovaniemellä ja merkitsee sen tiedoksi.

Jaosto piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 11.40 - 11.45.

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto päätti esityksen mukaisesti.